Alain Brovist

Zwarte lijst

Wat is eigenlijk de zwarte lijst ? Is dit hetzelfde als de “De Centrale voor kredieten aan particulieren” afgekort CKP? Waarom bestaat er een zwarte lijst en wie wordt erop geregistreerd? Welke criteria worden er toegepast bij de registratie van wanbetalingen? Allemaal vragen waar hier een antwoord wordt opgegeven.

De Centrale voor kredieten aan particulieren

Op deze interessante website zal u lezen dat u niet alleen bent met betalingsproblemen en dat ook de overheid het probleem van “betalingsmoeilijkheden” kent en er tracht wat aan te doen. Op de site vindt u een praktische oplossing voor het geval u ook de zwarte lijst staat.

Zwarte lijst info

Bestaat er maar één zwarte lijst? Wat heeft de regering nog in petto? Wie wil de overheid nog op de zwarte lijst zetten. Het weekblad KNACK heeft hier verschillende artikels aan gewijd.

Artikel van Knack over de zwarte lijst

Zeer veel mensen zoeken informatie over “De Zwarte lijst”. Er bestaat niet enkel een zwarte lijst voor privépersonen. Neen, ook zelfstandigen kunnen als wanbetaler op een zwarte lijst  komen. Omdat iedereen er mee geconfronteerd kan worden achtte “VZW Boeren”  het belangrijk hier ook een website over te maken. Het is een duidelijke en overzichtelijke site.  “VZW Boeren”  is gespecialiseerd in de begeleiding van de specifieke doelgroep “Boeren en tuinders” in moeilijkheden.

Boeren en tuinders op de zwarte lijst

Op de Indicator van TIPS en ADVIES kan u inloggen met een persoonlijk paswoord. Je krijgt persoonlijk advies als je van uw bankier te horen krijgt dat u op de “zwarte lijst” staat. TIPS en ADVIES vertelt u hoe­lang je op de zwarte lijst blijft staan en wat er je allemaal te doen staat.

Indicator van TIPS en ADVIES

Je kan ook veel info terugvinden in het door Alain Brovist geschreven artikel over de zwarte lijst. Artikel : de zwarte lijst van de ckp en Artikel: Strengere regels voor slechte betalers

 Allerhande info over de zwarte lijst krijg je ook via de website van “Vlaanderen.be”

Vlaanderen geeft meer info over consumentenkrediet

Metro Finance.be is een correcte kredietmakelaar en helpt daadwerkelijk mensen die op de zwarte lijst staan. Ze moeten wel een eigendom hebben. Op de website kan je lezen hoe je als consument kosteloos en persoonlijk inzage kan krijgen van de op uw naam geregistreerde gegevens. Je vindt hier ook de adressen van de kantoren van de Nationale Bank waar je, met uw identiteitskaart persoonlijk terecht kan voor inlichtingen.

Metrofinace

 Het opstellen van een duidelijk wettelijk kader in verband met alle zwarte lijsten lijkt noodzakelijk. Er zijn hieromtrent reeds verschillende politieke initiatieven genomen, maar voorlopig blijft het nog wachten op een heldere regelgeving. Want wat is wettelijk en wat is niet wettelijk? Hoever staan we?

Witte en zwarte lijst van schuldenaren

Ook de Federale overheidsdienst Economie ( FOD economie) heeft uiteraard aan de problemen van de zwarte lijst een artikel gewijd.

Federale overheidsdienst economie

 Radio en TV, zowel onze nationale zender als VTM, zijn zich ook van het probleem bewust. In verschillende uitzendingen geven ze tips en tricks. Maar ook antwoorden op FAQ als: Kan ik mijn registratie als wanbetaler betwisten? Of, wat als een verzekeringsmaatschappij mij een verzekering weigert? Ze stellen niet alleen de vragen, maar geven ook een direct antwoord.

Radio 2 uitzending over de zwarte lijst of VRT uitzending over de zwarte lijst

 

Spreuk : Er zijn belangrijker dingen in het leven dan geld, maar zonder geld kan je die niet krijgen.