Alain Brovist

Strengere regels voor slechte betalers.

Kredietkaarten

Bij het begin van elke maand lees ik in de krant dat de problematiek van de overmatige schuldenlast steeds maar erger en erger wordt. In maart ’15 stonden er meer dan 352.000 mensen achter met hun betalingen. De oorzaken zijn vaak verschillend en complex en dat ondanks sensibiliseringscampagnes van de overheid en een betere consumentenbescherming door een transparantere wetgeving.

In veel gevallen gaat het om onvoorziene tegenslagen: echtscheiding, het spaaklopen van een relatie,  overlijden van de partner, ziekte, beroepsverlies, noem maar op. Maar vaak ligt de oorzaak bij het slecht inschatten van de aflossingscapaciteit en van een overdreven kooplust.

Sommigen die in financiële problemen verzeild raakten, komen er na verloop van tijd bovenop, dankzij hun familie. Nog anderen lossen dit op omdat ze hun fout koopgedrag inzien en het roer omgooien. Velen echter blijven zich stoten aan dezelfde steen en raken nooit geleerd. Hun problemen stapelen zich maar op en verergeren.

Veel mensen die nu op de zwarte lijst staan, proberen toch nog een krediet aan te gaan. Geen enkele grootbank zal echter een krediet willen geven ! Ondanks dat u er vaak decennia klant bent.

Er zijn maar enkele betrouwbare en correcte financiers (o.a. Metroplus, Quick Krediet, Cofidis en nog enkele anderen) die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van kredieten aan mensen die op de zwarte lijst staan. Deze firma’s verstrekken dan een eigenaarskrediet met uw eigendom als waarborg.

Maar ook deze vorm van krediet wordt strenger.

Vanaf 1 april 2015 strengere wet op het consumentenkrediet.

Op 1 april 2015 trad ‘de wet Van de Lanotte’ in voege die het nog moeilijker maakt om een krediet te krijgen als je op de zwarte lijst staat.

De invoeging van het boek VII “betalings- en kredietdiensten” in het Wetboek van economisch Recht (WER) heeft immers als gevolg dat de huidige wet op het consumentenkrediet zonder enige overgang vanaf 1 april werd gewijzigd en dat de betrokken hoofdstukken van het nieuwe WER in voege traden.

Dat wil zeggen dat consumenten met een niet geregulariseerde melding van meer dan 1.000 euro bij wet – en dit in tegenstelling met vroeger-  geen krediet meer zullen krijgen dat gewaarborgd wordt met een hypothecaire inschrijving. Zolang de negatief geregistreerde kredieten niet betaald zijn, vallen deze consumenten uit de boot.

Ook de achterpoortjes worden gesloten. Er zal immers gecontroleerd worden of er geen achterstand is van meer dan 1.000 euro op de dag van het tekenen van de leningsakte.

Het is belangrijk om te weten dat de Kredietcentrale van de NBB tot op vandaag enkel de wanbetalingen registreert die voortvloeien uit kredietovereenkomsten. Zij bevat tot op heden dus nog geen informatie over heel wat andere schulden (huurachterstand, belasting achterstand, achterstallige energiekosten, sociale zekerheidsbijdragen, telefoonrekening enz.).

Maar ook dat zal veranderen !

Vanaf 2016 nog strenger !

De zwarte lijst voor mensen die met bepaalde facturen of rekeningen achter staan, zal gevoelig worden uitgebreid.

Minister Kris Peeters, belast met Consumentenzaken, heeft de kamer voorgesteld om de zwarte lijst voor wanbetalers fors uit te breiden.

Peeters wil dat op het negatieve luik van de CKP voortaan ook namen komen van consumenten die hun telefoon- en/of internetrekening, hun energiefactuur, hun belastingen en boeten, maar ook hun onderhoudsgeld niet betalen.

Anderzijds zouden mensen die hun schulden wel regulariseren, sneller van de lijst geschrapt worden. Een en ander zou moeten van toepassing worden voor het eind van 2015 en heeft tot doel een proactief beleid te voeren om de overmatige schulden van de Belgen weg te werken. De minister hoopt met deze maatregel zowel de ondernemers als de consumenten te beschermen.

Trap niet in de val.

Let op ! Ga zeker nooit in op kleine advertenties in week- of reclameblaadjes en wees vooral beducht voor internetpiraten, die je benaderen voor kredieten via de sociale media Facebook, Twitter, Kapaza en e-mails. De FOD economie, dienst kredieten, kreeg vorig jaar 467 klachten over financiële wanpraktijken. Deze buitenlandse geldpiraten opereren vanuit Thailand of Rusland, maar ook vanuit Groot Brittannië en beloven je een (goedkoop) krediet toe te kennen.

Mensen die vaak van geen hout pijlen meer weten te maken en het al moeilijk hebben, trappen in deze val!

Deze oplichters benaderen hun slachtoffers met facebookberichten en/of allerlei truken waarin ze beweren je een krediet te kunnen verstrekken ondanks de zwarte lijst melding. Je hoeft enkel voorafgaandelijk een (dure) verzekering af te sluiten. Via e mail wordt je gevraagd om een bepaald bedrag, dat kan oplopen tot verschillende duizenden euro, te storten via Western Union op hun buitenlandse rekening.

Van zodra je het bedrag gestort hebt, worden alle contacten afgebroken en hoor je van hen niets meer en worden ze onbereikbaar. Ondertussen ben je wel je geld kwijt.

Omdat deze bedriegers steeds snel met de noorderzon verdwijnen, kan de crime police of de overheid je niet helpen.

Spreuk van de week:

Je wordt niet rijk door veel geld te verdienen, maar door te bezuinigen op je uitgaven.

 

About author Bekijk alle berichten

Alain Brovist