Alain Brovist

Economische Zaken waarschuwt.

autokrediet

Toen ik enkele weken geleden ging informeren om een nieuwe auto te kopen, wilde de verkoper mij een “Ballonfinanciering” aanraden.

In de maand april schreef ik er een artikel over. (zie blog:Ballonfinanciering) Ondertussen lees ik dat ook de Fod Economie waarschuwt voor de nadelige gevolgen van deze vorm van financiering:

“Bij een ballonfinanciering betaal je als kredietnemer slechts een beperkt bedrag per maand, maar het einde van het contract moet je dan nog de restwaarde van de auto som ophoesten en dat kan een grote som zijn.

In bepaalde gevallen heeft de koper de keuze: ofwel betaalt hij het resterende saldo en houdt hij de auto, ofwel betaalt hij dat laatste bedrag niet en geeft hij de auto terug. Een balloncontract heeft dus een aantal kenmerken van een leasing. Toch is er een verschil. Bij een leasing blijft de financieringsmaatschappij eigenaar tot de kredietnemer op het einde van de looptijd de laatste som betaalt en de aankoopoptie uitoefent. Bij een balloncontract wordt de kredietnemer direct eigenaar en kan hij op het einde de wagen teruggeven.”

Economische Zaken raadt daarnaast ook aan om het contract goed te lezen. Zo kan het bepalen dat er een maximum staat op het aantal kilometers dat men mag rijden zonder extra te betalen.

Verder wijst Economische Zaken erop dat verkopers niet mogen vragen om al een bedrag te betalen zolang de kredietovereenkomst niet is ondertekend. Zelfs als de financieringsmaatschappij de kredietaanvraag aanvaardt, dan nog mag de verkoper geen voorschot vragen. De koper kan dit kredietaanbod immers nog altijd weigeren. Pas op het moment dat de koper de kredietovereenkomst ondertekent, kan de verkoper vragen om een voorschot te betalen.

Ten slotte stelt Economische Zaken dat het niet toegelaten is om bedragen van meer dan 3.000 euro in contanten te betalen. Dit om de strijd tegen het witwassen van geld bij een verkoop van een voertuig tegen te gaan. http://economie.fgov.be/nl/binaries/folder_beperking_van_cashbetalingen_tcm325-241296.pdf

Bij een ballonkrediet zijn de totale kredietkosten altijd hoger dan bij een gelijkaardige autofinanciering, zelf bij een zelfde JKP. Het jaarlijkse kostenpercentage wordt bij een ballonfinanciering maandelijks over het saldo van de schuld berekend en dit saldo is bij een ballonkrediet altijd hoger dan bij een gewone financiering.

Enkel als je iemand bent die vaak een andere auto koopt, of met een auto rijdt met een hoge inruilwaarde (restwaarde), dan kan een ballonkrediet misschien iets voor U zijn.

Ik het blog van wees ik er ook op dat er vaak problemen opduiken bij het inruilen van de wagen op het einde van het contract. Lees alleszins goed het contract alvorens je tekent! Het zal je later onaangename verrassingen besparen en leg zelf een extra spaarpotje aan voor de laatste afbetaling van de wagen.

Spreuk van de week:

Eenmaal vragen, eenmaal dom. Nooit vragen, altijd dom.

About author Bekijk alle berichten

Alain Brovist