Alain Brovist

Wat is een hypotheek

Informatie over hypotheken.

Van Belgen is geweten dat ze met een baksteen in hun maag geboren zijn. Een eigen huis bezitten in de stad of in de groene rand is een streefdoel van ons allemaal.

Maar de prijzen stijgen, terwijl de financiële draagkracht over ’t algemeen daalt. Ik word dan ook regelmatig aangeklampt met de vraag naar objectief en onafhankelijk advies over woonkredieten. Ik geef dit graag en uitgebreid, want de baksteen mag na het kopen of bouwen immers niet op uw maag blijven liggen.

Wat is een hypotheek?

Met een hypotheek leent u geld om een goed, bijvoorbeeld een woning, aan te kopen. Een andere naam voor hypotheek is hypotheeklening of hypothecair krediet of woonkrediet. Om een hypotheek te krijgen moet men in België wonen en het pand moet ook in België gelegen zijn. Een hypotheek kan ook dienen om een bestaand woonkrediet te herfinancieren of om werken aan het pand uit te voeren.

Een en ander wordt nog steeds geregeld door de wet op het hypothecair krediet van 19 augustus 1992. Ondanks dat de Europese richtlijn (MIFID) inzake hypothecair krediet reeds sinds 21 maart 2016 omgezet moest zijn in een Belgische wet, is men in het parlement nog steeds bezig met de bespreking van het nieuwe wetsontwerp. Typisch Belgisch !

De hypotheek is het juridisch contract dat beschreven en gevestigd wordt via een notariële akte. https://www.notaris.be/tag/hypotheek. Die akte zorgt er voor dat een schuldeiser, bijvoorbeeld een bank, financieel bevoorrecht wordt bij de verkoop van een in waarborg gegeven onroerend pand.

De opbrengst van de verkoop wordt dan gebruikt om de schuld van de kredietnemer terug te betalen. Dit juridisch contract ( de hypothecaire kredietakte) wordt bekendgemaakt (ingeschreven) op het hypotheekkantoor. http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_13_act01_loadSearch.do#resultaat

De inschrijving is altijd voor een termijn van 30 jaar. Iedere belanghebbende kan op het hypotheekkantoor inzake krijgen van de lopende hypotheken op een pand. http://www.sosadvocaat.be/secure/directoryResults.aspx?query=%23&filters=infokindnavigator%3Bhypotheekkantoren

Soorten hypotheken.

Er zijn verschillende soorten hypotheken, maar niet elke hypotheekvorm kan zomaar door iedereen worden afgesloten. Jonge mensen die hun eerste eigendom aankopen hebben veel minder keuze dan mensen die al over een eigendom beschikken. Voor mensen die problemen hadden in het verleden is het sluiten van een gepaste hypotheek ook moeilijker. http://www.metrofin.be/herfinanciering.php Er zijn verschillende combinaties mogelijk maar ik zet de drie meest afgesloten vormen van hypotheek even op een rijtje.

De hypotheek met annuïteiten.

Deze hypotheek is de meest gebruikte van alle hypotheekvormen. Tijdens de ganse duurtijd van de lening betaalt u steeds hetzelfde bedrag. Het bedrag dat u jaarlijks betaalt, wordt de annuïteit genoemd. Betaalt u maandelijks heet dit de mensualiteit. In de afbetaling zit een gedeelte van het terug te betalen kapitaal en een gedeelte intrest. In het begin van uw lening is het deel intrest groot en het gedeelte van het terugbetaald kapitaal zeer miniem. Deze delen in de annuïteit verschuiven gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd is het deel rente klein en het aflossingsdeel groot. De annuïteitenhypotheek heeft een vaste einddatum. Op het einde van de looptijd is uw schuld volledig terugbetaald. Bij het leningsaanbod krijg je steeds een aflossingstabel, zodat je steeds kan nagaan hoe de afbetaling verloopt. http://www.quickkrediet.be/newsite/hypotheek-plan/

De lineaire hypotheek.

De lineaire hypotheek behoort samen met de annuïteitenhypotheek tot de meest klassieke  vorm van  hypotheek. Deze hypotheekvorm is in totaliteit goedkoper dan een hypotheek met annuïteiten omdat u over de ganse duurtijd gezien minder intrest betaalt. Toch wordt deze soort hypotheek door veel jonge mensen niet genomen omdat de meeste leners in het begin een lage maandlast wensen.

De maandaflossing bestaat immers uit een vast bedrag kapitaal en een dalend bedrag aan rente. Bij aanvang van uw lening zullen uw maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn, omdat het renteaandeel dan het hoogst is. Er wordt immers intrest betaald op de resterende schuld. Elke maand betaalt men dus minder, maar in het begin opmerkelijk meer.
De aflossingsvrije hypotheek.

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheekvorm die in België tot voor enkele jaren bijna nooit werd afgesloten.

Bij deze hypotheekvorm betaalt u gedurende de looptijd enkel rente op het totaal ontleend kapitaal. U lost het kapitaal af in één keer op het einde van de overeengekomen duurtijd van het woonkrediet. Bij deze hypotheekvorm zijn de maandlasten beduidend lager. Maar u moet wel zorgen dat u op het einde van de rit het kapitaal op de ene of andere manier voorhanden hebt.

De keuze om te gaan voor een aflossingsvrije hypotheek is interessant als u van plan bent om op latere leeftijd uw eigendom te verkopen.

Talrijke ander vormen.

Uiteraard heeft elke bank op deze drie grote soorten nog een aantal varianten die verkocht worden onder telkens een andere benaming. Zo is er de “Startershypotheek”, de “Light Home hypotheek”, de “Sociale hypotheek” “Opeethypotheek”, de “Meegroeihypotheek” de “Accordeon formule”  het “eigenaarskrediet” http://metroplus.be/eigenaarskrediet.asp enz.

Besluit.

Er kan veel gezegd en geschreven worden over hypotheken. Veel mensen vragen zich af, hoeveel ze maximum mogen afbetalen of hoeveel ze maximaal kunnen en mogen lenen. Het is natuurlijk belangrijk om te weten tot welk bedrag je  maximum kan lenen om te kunnen zoeken naar een woning. De hoogte van uw hypotheek is afhankelijk van verschillende factoren, zoals uw inkomen, de rentestand en de waarde van de woning enz.

In een volgend artikel zal ik daar op terugkomen. Op de website van de hypotheekraadgevers : Metro Finance en Metrofin.be vindt u veel boeiende informatie en onafhankelijk en deskundig advies.  http://www.metrofinance.be/index.php/hypotheken

Spreuk van de week: Laat je niet verleiden door wat je kan lenen, maar leen alleen wat je nodig hebt.