Alain Brovist

Een voordelige energielening.

Vlaamse energielening

Mijn vrouw klaagde omdat ze voor haar energierekening 215 euro moest bijbetalen. Ik hou zo niet van zeuren over rekeningen die moeten betaald worden. “Ja,” antwoordde ik, “De kosten voor het verbruik van elektriciteit en verwarming nemen ieder jaar een steeds grotere hap uit ons huishoudbudget.”

Nu komt er 15 % bij omdat de BTW verhoogd is van 6% naar 21%. Ook de volgende jaren zal de energiefactuur blijven stijgen met de regelmaat van de klok. Niet alleen geld lenen kost geld, maar ook energie kost geld, veel geld.”

isolatie-huisIsoleer nu en bespaar later.

Toch zouden veel mensen, net als wij, hun comfort kunnen verhogen en tegelijk de energierekening laten dalen! Hoe ? Heel simpel, door er eerst en vooral voor te zorgen dat de warmte niet uit de woning verdwijnt door de muren, of langs het dak of via vloer. 80 % van de Belgen woont in een huis dat onvoldoende geïsoleerd is. Sinds dit jaar heeft de overheid trouwens strengere normen vastgelegd voor o.a. dakisolatie. Vanaf 2020 worden strafpunten uitgedeeld voor daken die niet geïsoleerd zijn! Die eigenaars riskeren een extra bijdrage te moeten betalen bovenop hun kadastraal inkomen. Daarom denken wij er ook aan om ons dak te isoleren. Zo zullen we zeker besparen op de extra heffing. Dat geeft niet enkel voordeel in onze portemonnee omdat we in de winter zullen besparen op de stookkosten, maar in de zomer zal ons huis minder snel opwarmen.

“Ook de CO2 uitstoot zal dan verminderen”, mengde onze kleindochter zich in het gesprek. “En dat is ook beter voor het milieu, want het zorgt voor minder luchtverontreiniging”, vulde ze nog aan. “Ja” beaamde mijn vrouw. “Bij de afrekening van de factuur zat een foldertje met allemaal info.” Ook op de website: https://services.electrabel.be/nl/isolatieservice kan je u inschrijven voor een oplossing op maat.

De Vlaamse energielening.

Recent heeft de Vlaamse regering de steun via groene stroomcertificaten afgeschaft.  Minister van Energie, Annemie Turtelboom wil evolueren naar een beleid dat gericht is op overheidssteun voor alle soorten van groene investeringen. Daarom besliste de Vlaamse overheid om vanaf 1 januari 2015 alle soorten structurele isolatiewerken te laten financieren met een energielening van 10.000 euro. Het doel van deze energielening is om energiebesparende ingrepen aantrekkelijker en minder kostelijk te maken.

Mensen kunnen deze lening aangaan tegen een zeer lage rentevoet van 2%. Het geleende bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De maandelijkse afbetaling hiervoor bedraagt 175,20 euro. Deze energielening is de helft goedkoper dan de rente die de doorsnee banken aanrekenen voor “een groene lening”.

Het aanvragen en het toekennen van deze lening verloopt zeer soepel zodat veel mensen er zullen van kunnen genieten. Het is geen hypothecair  krediet en je moet daarvoor niet naar de notaris en er zijn geen schattingskosten of dossierkosten. Aanvankelijk werd er voor de energielening een totaal budget vrijgemaakt van 15,5 miljoen euro. Hiermee zouden 3.500 leningen voor het uitvoeren van energiebesparende ingrepen kunnen toegestaan worden. Maar na drie maand bleek deze Vlaamse energielening zo’n succes dat het budget onlangs verhoogd werd tot 30 miljoen euro.

Welke werken komen in aanmerking?

 • Werken die dienen om het isoleren van het dak, de vloer en de muren
 • Het plaatsen van hoog rendementsglas of om ramen te vervangen
 • Voor het vervangen van een oude verwarmingsketel door een condensatieketel of een warmtepomp
 • Om thermostatische kranen te plaatsen
 • Om een kamerthermostaat met programmeermogelijkheden te plaatsen
 • Om de huidige verwarmingsketel te onderhouden
 • Voor het plaatsen van een zonneboiler
 • Om fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen
 • Om een geothermische warmtepomp te plaatsen
 • Om een energie-audit te laten uitvoeren

zonnepanelenOok voor een dak en zonnepanelen.

Uit cijfers blijkt dat in bijna de helft van de aanvragen, de lening bestemd is voor het plaatsen van hoogrendementsglas en isolerende ramen. Maar niet enkel daarvoor kan je lenen.  Ook wanneer je dak in slechte staat is, of als het binnenregent, of als je dak aangetast is door insecten, kan je de Vlaamse Energielening aangaan om je dak te vervangen op voorwaarde dat je dakisolatie plaatst. Alleen moet je er op letten dat de verhouding tussen de kosten van de dakisolatie realistisch zijn t.o.v. de kost van het nieuwe dak.

Zelfs zonnepanelen kunnen Vlamingen financieren via de energielening. Belangrijke voorwaarde is wel dat wie wil lenen voor zonnepanelen, aan drie voorwaarden moet voldoen:

 • Het dak of de zoldervloer moeten voldoende geïsoleerd zijn (met Rd-waarde minimaal 3,5 m2K/W)
 • Er mogen geen ramen met enkel glas aanwezig zijn
 • Er moet hoog rendementsverwarming aanwezig zijn

Als deze drie voorwaarden voldaan zijn dan kan de lening ook gebruikt worden voor de financiering van de zonnepanelen zelf, voor de leidingen, de draagstructuur van de zonnepanelen en voor de keuring.

Voor wie?

In principe voor iedereen, dus zowel eigenaars als huurders. Maar … de leningen moeten aangevraagd worden via de gemeente en die kunnen bijkomende voorwaarden opleggen. Zo geven sommige gemeenten geen Vlaamse Energielening als het inkomen te hoog is. Op http://www.energiesparen.be/energielening kan je opzoeken of je in je gemeente een energielening kunt krijgen. Geef je postcode in, klik dan op “Energielening” en onderaan vind je dan de naam en de contactgegevens van de lokale entiteit.

Anderzijds komen bepaalde mensen met een laag inkomen in aanmerking voor een renteloze lening:

 • Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (met een ziekenkasklevertje dat eindigt op 1)
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro. Dit inkomen mag verhoogd worden met 3.140,77 euro per bijkomend gezinslid
 • Eigenaars die hun woning verhuren aan personen uit bovenstaande doelgroepen via een sociaal verhuurkantoor (SVK).
 • Mensen die in schuldbemiddeling zijn en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
 • Mensen die door het OCMW begeleid worden omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen

Al deze mensen krijgen een lening aan 0% intrest. En deze keer is het geen fabeltje. Bij de Vlaamse Energielening is 0% inderdaad 0%. Bovendien kunnen deze personen ook nog eens genieten van een gratis administratieve en technische ondersteuning.

Tevens wordt deze groep begeleid om:

 • Te bepalen welke werken zouden moeten uitgevoerd worden
 • Prijsoffertes aan te vragen en om deze offertes te vergelijken
 • Er wordt geholpen met het zoeken naar een geschikte aannemer
 • De werken worden mee opgevolgd
 • En er wordt extra steun verleend bij het aanvragen van andere premies of subsidies

Ook kan deze groep energiezuinige huishoudtoestellen (uit de klasse A+ of beter) financieren met deze energielening.

Als de overheid voor bank speelt, gelden er geen regels.

Ik heb er niets tegen dat minderbedeelden en sociaal zwakkeren begeleid en geholpen worden door de overheid. Ik ben voor het solidariteitsprincipe. Ik vind het een mooi gebaar dat deze groep mensen een renteloze lening krijgt. Wel vind ik dat de overheid de wetten die ze maakt consequent moet toepassen op iedereen.

 • Als een bank een groene lening of energiekrediet toestaat van 10.000 euro zegt de wet op het consumenten- en ook op het hypothecair krediet, dat de lening moet terugbetaald worden in 48 maanden. Waarom mag de Vlaamse overheid hier van afwijken en de lening toestaan op 60 maanden?
 • De wet zegt dat het kredietverstrekkers verboden is om leningen toe te staan aan personen die voorkomen op de negatieve lijst van de centrale voor kredieten aan particulieren of in schuldbemiddeling zijn. Waarom krijgen mensen die op de zwarte lijst staan wel een Vlaamse Energielening ? Moet de lat niet voor iedereen even hoog liggen?
 • Mensen die begeleid worden door het OCMW bij hun betalingen (schuldbemiddeling) krijgen via het normaal kredietcircuit geen lening op afbetaling. Waarom maakt het Vlaamse Gewest hiervoor toch een uitzondering? Geldt voor hen de regel niet : “Let op: Geld lenen kost ook geld ?”.

Bij mensen die in schuldbemiddeling zijn of die moeilijk kunnen budgetteren, zal door de Vlaamse energielening de betalingsdruk enkel maar groter worden!  Als ze hun energiefactuur al niet betalen, een budgetmeter hebben enz. is er dan wel enige garantie dat ze het kapitaal van hun renteloze (!) energielening die 5 jaar lang loopt, correct zullen afbetalen? Of zal het weer de gemeenschap (lees: de correcte de belastingbetaler) zijn die er voor opdraait?

Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Spreuk van de week:

 Elk plan kan verbeterd worden.

About author Bekijk alle berichten

Alain Brovist