Alain Brovist

Opgelet met nieuwe rijbewijzen!

Nieuw Belgisch rijbewijs

Vorige week kreeg mijn vrouw van haar vriendin Chantal, onderstaande ketting mail:

“Vrienden gepensioneerden,

Onlangs heeft iemand zijn oude rijbewijs laten vernieuwen. In ruil kreeg hij de nieuwe elektronische magneetkaart  (type sis- en identiteitskaart). Op deze nieuwe kaart staat een geldigheidsduur van 5 (VIJF !) jaar. Om deze nu te vernieuwen, moet u opnieuw betalen en erger nog, een verplicht medisch examen afleggen om de 5 jaar ! ! !

Een goede raad (gepensioneerde) vrienden, “Niet omruilen!” Uw huidige roze rijbewijs is nog onbeperkt geldig! 

Informeer ook uw vrienden.”

Natuurlijk moest ik weten of dit echt is of dat dit weerom de zoveelste kwakkelmail is waar niets van klopt!

De inhoud van bovenstaande mail klopt niet !

Maar hoe is het dan wel?

Ik heb urenlang gezocht op diverse websites. Ik heb teksten gelezen en artikels vergeleken en kom tot de conclusie dat er inzake “rijbewijzen” soms geen eenvormigheid is. Sommige ambtenaren van gemeenten interpreteren de wet op een eigen manier. De overheid stuurde over de rijbewijzen aan alle gemeenten een omzendbrief rond. Die omzendbrief met modaliteiten telt ettelijke honderden pagina’s. Er staan fouten in en achterhaalde feiten. Het is begrijpelijk dat men de bomen in het bos niet meer ziet.

Hoe zou een leek als ik hier dan uit wijs geraken. Daarbij komt dat wat vandaag misschien waar is, morgen achterhaalt kan zijn…. Toch probeer ik een en ander op een rijtje te zetten.

Wat is zeker?

Om een bromfiets, moto, auto, vrachtwagen, tractor of autobus te besturen, moet men in het bezit zijn van een rijbewijs waarop staat dat het besturen van dat voertuig toegelaten is.

Een rijbewijs voor categorie A3, A, B en G krijg je nadat je een theoretisch en praktisch examen hebt afgelegd in een erkend examencentrum.

Bij het theoretisch examen wordt ook je fysieke paraatheid getest. Je moet o.a. ook een leestest  doen. Als je daar niet voor slaagt, word je voor verder onderzoek doorverwezen naar een oogarts naar keuze.

Hoeveel modellen van rijbewijzen zijn er in België in omloop?

Het Belgische rijbewijs heeft sinds zijn invoering in 1967 al vele wijzigingen ondergaan.

In België waren er tot 7 juli 2010 drie modellen van rijbewijzen in omloop:

 • Het eerste model werd afgeleverd vanaf 1967 tot en met 31 december 1988, het werd het ‘Belgisch rijbewijs’ genoemd
 • Het tweede model werd uitgereikt vanaf 1 januari 1989 tot en met 30 september 1998. Het was het ‘Belgisch rijbewijs naar Europees model’
 • Sinds 1 oktober 1998 werden volwaardige rijbewijzen afgeleverd die volledig aangepast waren aan de normen van de Europese Unie, het was het ‘Belgisch rijbewijs naar Europees model volgens de nieuwe Europese normen van 1998’;
 • Sinds 7 juli 2010 is er een vierde bijgekomen ! Toen werd het “Belgisch Rijbewijs-bankkaart formaat” in België ingevoerd. Toch werd het bij wijze van proef door slechts zeventien gemeenten uitgereikt. Sinds midden 2013 is de tijd dat je een papieren rijbewijs ontvangt definitief voorbij.

Naar aanleiding van een Europese richtlijn die door alle lidstaten moet gevolgd worden, krijgt men nu een rijbewijs dat er uit ziet als een bankkaart.

Waar er tot nog toe tientallen verschillende types rijbewijzen in de Europese landen circuleerden, schept het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel uniformiteit binnen Europa. Bovendien worden de nadelen van het papieren rijbewijs, zoals fraude, fouten en vervalsing, sterk verminderd.

Eigenlijk had de Europese Unie als deadline 31 januari 2013 vooropgesteld. Maar zoals het in België gebruikelijk is, werd die deadline niet gehaald… vanwege vertragingen bij de openbare aanbestedingen voor leveranciers van de apparaten en de software.

Met het nieuwe “Belgisch Rijbewijs-bankkaart formaat” kan je rijden in alle landen van de Europese Unie. Ook in de landen die het Belgisch rijbewijs erkennen, kan je er mee rijden. De totale lijst van die landen vind je terug op: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer).

Het nieuwe rijbewijs heeft wel geen chip wat bij controle een nadeel is.

Het “Belgisch Rijbewijs-bankkaart formaat” is 10 jaar geldig.
Na 10 jaar moet het “Belgisch Rijbewijs-bankkaart formaat” vernieuwd worden.

Er is geen enkele wet die je verplicht om je bestaand papieren rijbewijs in te ruilen voor een nieuw exemplaar. Het huidig papieren rijbewijs blijft geldig tot 2033!

Wanneer krijg je een nieuw rijbewijs in bankkaartmodel?

Elke burger moet de omwisseling vragen van zijn papieren rijbewijs naar het nieuwe bankkaartmodel

 • Als je je rijbewijs verloren hebt of het werd gestolen of het is beschadigd of onleesbaar geworden
 • Als de foto op je rijbewijs niet meer up to date is met je huidig voorkomen
 • Wanneer de geldigheidstermijn van je papieren rijbewijs afloopt (bv voor diabetespatiënten)

Personen die in België wonen en houder zijn van een buitenlands rijbewijs, kunnen geen hernieuwing of duplicaat van het rijbewijs van hun moederland krijgen. Zij moeten een Belgisch rijbewijs aanvragen.

Bij het afleveren van een rijbewijs A3, A, B, B+E en G wordt er nooit een medisch onderzoek gevraagd.

Wel moet je volgens het verkeersreglement (artikel 24 van de verkeerswet) als bestuurder de vereiste rijgeschiktheid en lichaamsgeschiktheid hebben. Dat wil zeggen dat je steeds (dus ook als je 60 of 90 jaar bent) alle nodige rijbewegingen moet kunnen uitvoeren en dat je je voertuig goed in de hand moet kunnen houden.

Je zal dan ook bij het ontvangen van uw (nieuw) rijbewijs voor de categorieën A3, A, B, B+E of G een verklaring van medische geschiktheid en rijgeschiktheid moeten ondertekenen.

Je zal nooit kunnen beweren dat je deze verplichtingen niet kende. Toen je voor de eerste keer een rijbewijs ontving, heb je namelijk deze verklaring ook ondertekend !

Wat bij bepaalde ziekten of lichamelijk gebrek?

Als je een lichamelijk gebrek of een bepaalde ziekte hebt die een invloed kan hebben op je stuurvaardigheid, kan je je wenden tot het CARA (Centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing). Het CARA bepaalt of je veilig een voertuig kan besturen. Je zal ook aan bepaalde geneeskundige voorwaarden (bijlage 6 van het KB van 23 maart 1998 met betrekking tot het rijbewijs) moeten voldoen om als rijgeschikt beschouwd te worden.
In dat geval is je rijbewijs inderdaad maximum 5 jaar geldig en zal je om de 5 jaar een medische keuring moeten ondergaan. Meer info vind je op: http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-230398.

Hoe ziet het elektronisch rijbewijs er uit?

Op de voorzijde van het nieuwe rijbewijs staat o.a. de vermelding ‘rijbewijs’ en ‘België’ in de drie landstalen, de identiteitsgegevens van de houder, de vermelding ‘Model van de Europese gemeenschappen’ en ‘rijbewijs’ in de overige talen van de Gemeenschap en de referentiekleuren (blauw en geel). De achterzijde vermeldt de voertuigcategorieën die de houder mag besturen, de datum van de eerste afgifte per categorie, de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie en eventueel aanvullende of beperkende gegevens in code naast elke categorie.

Het nieuwe rijbewijs kost 20 euro. Sommige gemeenten rekenen bovenop dit bedrag nog een extra gemeentebelasting. In de meeste gemeenten betaal je dan ook 25 euro voor het nieuwe rijbewijs.

Weetjes:

Samen met het nieuwe rijbewijs werd er ook gestart met een nieuw gecentraliseerd datasysteem waarin alle gegevens over verval van het recht tot sturen, de rijgeschiktheid, verkeersovertredingen, enz.… worden opgenomen. Deze databank zal ook door buitenlandse autoriteiten kunnen geraadpleegd worden. Deze databank is zo goed als klaar, maar de digitale bron waaraan ze gelinkt moet worden, is er nog niet.

Binnen de Europese Unie blijven alle bestaande rijbewijzen geldig. Nochtans als je zeer veel in het buitenland rijdt, ben je wel best om je in het bezit te stellen van een “Belgisch Rijbewijs-bankkaart formaat”.

Heel wat 60-plussers hebben een ouder Belgisch rijbewijs (van voor 1989). Dat kan in het buitenland soms voor problemen zorgen, waarschuwt de politie. Politiemensen en douane van sommige EU landen kennen ons oud papieren model niet of kunnen moeilijk interpreteren of het rijbewijs authentiek is. Daardoor zou je onterecht kunnen beboet worden. Als je dat meemaakt, dan kan je dit melden aan de FOD Mobiliteit en Vervoer of aan je gemeente. Zij kunnen tussenkomen en proberen om de boete laten teniet doen.

De geruchten dat je je rijbewijs verplicht dient te veranderen als je naar Frankrijk gaat, kloppen helemaal niet.

Toch zegt de politie dat je best een nieuw rijbewijs vraagt (Nieuwsblad op zondag dd.5.4.2015). Dat is weer zo’n typisch Belgische reflex! De overheid zou beter de verschillende ambassades wijzen op het feit dat er met de rijbewijzen van voor 1989 niets mis is!

Hoe vraag ik een nieuw rijbewijs aan en wat is daar voor nodig?

 • Voor de aanvraag van je eerste rijbewijs
 • Identiteitskaart
 • Soms is een recente pasfoto (4,5 x 3,5 cm met licht egale achtergrond) nodig
 • Aanvraagformulier van het examencentrum
 • Het voorlopig rijbewijs
 • Voor de omwisseling van een papierenrijbewijs naar een bankkaartmodel:
 • Identiteitskaart
 • Soms is een recente pasfoto (4,5 x 3,5 cm met licht egale achtergrond) nodig
 • Je huidig rijbewijs
 • Voor een duplicaat van je rijbewijs:
 • Identiteitskaart
 • Soms is een recente pasfoto (4,5 x 3,5 cm met licht egale achtergrond) nodig.
 • Je huidig rijbewijs als je dat laat vervangen omdat het beschadigd is of omwille van een oude foto
 • Een formulier “aanvraag duplicaat rijbewijs” afgeleverd door de politie ingeval van diefstal of verlies. Bij beschadiging wordt dit attest aan het loket ingevuld
 • Voor een vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie: 
 • Identiteitskaart
 • Soms is een recente pasfoto (4,5 x 3,5 cm met licht egale achtergrond) nodig
 • Je huidig rijbewijs
 • Een rijgeschiktheidsattest (voor categorie waarvoor dit nodig is of bezoldigd vervoer)
 • Aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel voorlopig rijbewijs
 • Voor een omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs :  
 • Identiteitskaart
 • Soms is een recente pasfoto (4,5 x 3,5 cm met licht egale achtergrond) nodig
 • Je huidig buitenlands rijbewijs
 • Beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs indien dit niet in 1 van de landstalen of het Engels is opgesteld

Wat moet ik meebrengen bij het afhalen?

 • Je identiteitskaart
 • Vorig rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken)
 • Eventueel het ontvangstbewijs dat je bij de aanvraag kreeg (verschilt van gemeente tot gemeente)

In sommige gemeenten (dus niet overal) kan je met een volmacht werken! Doe hierover navraag.

Spreuk van de week:

Een agent houdt een zeer jonge chauffeur tegen. “Rijbewijs alstublieft” sommeert hij de bestuurder. “Rijbewijs? Dat krijg je toch pas als je achttien bent?”

 

 

About author Bekijk alle berichten

Alain Brovist